Laboratorium ogrzewnictwo-2; semestr V


1. Badanie mikroklimatu w pomieszczeniach    (Nr 13) 


2. Wyznaczanie charakterystyki skokowej czujnika termometrycznego, rezystancyjnego Pt-100  (Nr 3)


3. Cechowanie termopary (Nr 4)


4. Węzły cieplne – ćwiczenie wprowadzające ( Nr 1)


5. Pomiar przepływu przez grzejnik metodą pośrednią   (Nr 5) prowadzący: 
dr inż. Jerzy Nejranowski