Ćwiczenie 14

Temat: WYKORZYSTANIE NARZĘDZI KOMPUTEROWYCH DO DOBORU CENTRALI WENTYLACYJNO - KLIMATYZACYJNEJ [ćwiczenie nr 14]

Prowadzący:
dr hab. inż. Katarzyna Zwarycz-Makles, prof. ZUT