Publikacje pracowników katedry w 2020 r

M. Jaszewska, W. Szaflik Zużycie ciepłej i zimnej wody w gospodarstwach domowych w Szczecinie w latach 2006-2019 Instal (ISSN: 1640-8160, Zeszyt: 4, Strony: 22-25)
W. Szaflik Zużycie wody w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Instal (ISSN: 1640-8160, Zeszyt: 10, Strony: 18-21)
E. Figiel, D. Leciej-Pirczewska Outer wall with thermal barrier. Impact of the barrier on heat losses and CO2 emissions Przeglad Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska (ISSN: 1732-9353, Tom: 29(87), Zeszyt: 2(88), Strony: 8223-233)
E. Figiel, D. Leciej-Pirczewska The way to limit emission - energy efficient buildings. The example of the largest facility in  Poland in nearly Zero Energy Building standard Przeglad Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska (ISSN: 1732-9353, Tom: 1(87), Zeszyt: 29, Strony: 81-92)
D. Leciej-Pirczewska Sposoby ograniczania hałasu pochodzącego od instalacji kanalizacyjnych Informacja INSTAL (ISSN: 1230-3011, Zeszyt: 6, Strony: 20-26)
J. Nejranowski, W. Szaflik Hot Water Consumption Time in Multi-Apartment Buildings Journal of Ecological Engineering (ISSN: 2299-8993, Tom: 21, Zeszyt: 4, Strony: 199-202)
K. Zwarycz-Makles Model adsorpcyjnej pompy ciepła - porównanie wyników dla równania równowagi adsorpcji Dubinina-Astachowa i Totha Instal (ISSN: 1640-8160, Tom: 419, Zeszyt: 7, Strony: 6-12)
K. Zwarycz-Makles, A. Borsukiewicz Szacowanie zapotrzebowania na moc cieplną i elektryczną dla gospodarstwa rolnego zasilanego indywidualną elektrociepłownią małej mocy Innowacyjne technologie pozyskania energii odnawialnej, ISBN: 978-83-65426-42-0 (Strony: 168-188)