Publikacje - dr hab. inż. Katarzyna Zwarycz-Makles, prof. ZUT

2020 K. Zwarycz-Makles, A. Borsukiewicz Szacowanie zapotrzebowania na moc cieplną i elektryczną dla gospodarstwa rolnego zasilanego indywidualną elektrociepłownią małej mocy Innowacyjne technologie pozyskania energii odnawialnej, ISBN: 978-83-65426-42-0 (Strony: 168-188)
2020 K. Zwarycz-Makles Model adsorpcyjnej pompy ciepła - porównanie wyników dla równania równowagi adsorpcji Dubinina-Astachowa i Totha Instal (ISSN: 1640-8160, Tom: 419, Zeszyt: 7, Strony: 6-12)
2019 K. Zwarycz-Makles, S. Jaszczak Design, construction and automatic control system of single-stage six-bed adsorption heat pump Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska (ISSN: 2083-0157, EISSN: 2391-6761, Zeszyt: 4, Strony: 93-98)
2019 K. Zwarycz-Makles, W. Szaflik Matematyczne modelowanie współczynnika COP adsorpcyjnej pompy ciepła Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja (ISSN: 0137-3676, EISSN: 2449-9900, Tom: 50, Zeszyt: 12, Strony: 451-456)
2018 K. Zwarycz-Makles Influence of desorption temperature on the thermodynamic performance of adsorption heat pump E3S Web of Conferences (EISSN: 2267-1242, Tom: 70, Strony: 1-7, [nr art. 01022])
2018 K. Zwarycz-Makles, D. Majorkowska-Mech Gear and Runge–Kutta Numerical Discretization Methods in Differential Equations of Adsorption in Adsorption Heat Pump Applied Sciences-Basel (ISSN: 2076-3417, Tom: 8, Zeszyt: 12, Strony: 1-20 [nr art. 2437])
2017 K. Zwarycz-Makles, W. Szaflik Comparison of Analytical and Numerical Models of Adsorber/desorber of Silica Gel-water Adsorption Heat Pump Journal of Sustainable Development of Energy (ISSN: 1848-9257, Tom: 5, Zeszyt: 1, Strony: 69-88)
2016 K. Zwarycz-Makles 11th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems - digital proceedings
2016 S. Wiśniewski, A. Borsukiewicz, K. Zwarycz-Makles Analysis of Cooperation of Gas Turbine With Dual-Fluid Organic Power Plant 11th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems - digital proceedings (Strony: 1-12)
2016 K. Zwarycz-Makles Contemporary Problems of Thermal Engineering : Proceedings of the 4rd International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering ISBN: 9788361506362
2016 K. Zwarycz-Makles, W. Szaflik Dubinin-Astakhov and Toth equilibrium comparison in analytical modeling of adsorption heat pump Proceedings of the XVIth International Conference on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy, ISBN: 9788376632193 (Strony: 121-132)
2016 K. Zwarycz-Makles, K. Kuczyński Modeling and simulation of six–bed silica gel–water adsorption heat pump Contemporary Problems of Thermal Engineering : Proceedings of the 4rd International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering, ISBN: 9788361506362 (Strony: 809-818)
2016 K. Zwarycz-Makles, D. Majorkowska-Mech Numerical Gear’s and Runge-Kutta discretization methods in differential equations of adsorption in adsorption heat pump Contemporary Problems of Thermal Engineering : Proceedings of the 4rd International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering, ISBN: 9788361506362 (Strony: 819-834)
2016 W. Szaflik, K. Zwarycz-Makles Proceedings of the XVIth International Conference on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy ISBN: 9788376632193
2015 A. Borsukiewicz-Gozdur, K. Zwarycz-Makles Kaskadowe wykorzystanie energii geotermalnej na przykładzie odwiertu geotermalnego w Chochołowie k. Zakopanego Rynek Energii (ISSN: 1425-5960, Zeszyt: 6, Strony: 65-73)
2015 A. Borsukiewicz-Gozdur, P. Klonowicz, D. Król, S. Wiśniewski, K. Zwarycz-Makles Techno-economic analysis of CHP system supplied by waste forest biomass Waste Management & Research (ISSN: 0734-242X, EISSN: 1096-3669, Tom: 33, Zeszyt: 8, Strony: 748-754)
2014 K. Zwarycz-Makles 2014 Air & Heat Energy in Buildings ISBN: 9788392970484
2014 K. Zwarycz-Makles, W. Szaflik Adsorber of the adsorption heat pump - a comparison of the results of the basic and the expanded analytical model Polska Energetyka Słoneczna (ISSN: 1730-2420, Zeszyt: 1-4, Strony: 46-52)
2014 K. Zwarycz-Makles, W. Szaflik Adsorber of the adsorption heat pump - a comparison of the results of the basic and the expanded analytical model Heat transfer and renewable sources of energy : Proceedings of the 15th International Symposium HTRSE 2014, ISBN: 9788376631837 (Strony: 101-110)
2014 K. Zwarycz-Makles, W. Szaflik, K. Kuczyński Comparative analysis of mathematical models of a silica gel – water adsorber of the adsorption heat pump Proceedings of the 27th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems : ECOS 2014 (Strony: 340-1 - 340-16)
2014 K. Zwarycz-Makles, W. Szaflik Comparison of analytical and numerical model of adsorber/desorber of silica gel-water adsorption heat pump 9th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems : Digital proceedings (Strony: 0577-1 - 0577-17)
2014 W. Szaflik, K. Zwarycz-Makles Heat transfer and renewable sources of energy : Proceedings of the 15th International Symposium HTRSE 2014 ISBN: 9788376631837
2014 K. Zwarycz-Makles, W. Szaflik Model matematyczny adsorbera adsorpcyjnej pompy ciepła 2014 Air & Heat Energy in Buildings, ISBN: 9788392970484 (Strony: 511-516)
2014 W. Szaflik, K. Zwarycz-Makles Proceedings of the 27th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems : ECOS 2014 ISBN: 9781634391344
2014 K. Zwarycz-Makles, W. Szaflik, K. Kuczyński, J. Nejranowski Projekt sześciokomorowej adsorpcyjnej pompy ciepła i jej automatycznej regulacji 2014 Air & Heat Energy in Buildings (Strony: 317-322)
2014 A. Borsukiewicz-Gozdur, P. Klonowicz, D. Król, S. Wiśniewski, K. Zwarycz-Makles Techno-economic analysis of CHP system supplied by waste forest biomass 9th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems : Digital proceedings (Strony: 0545-1 - 0545-11)
2014 B. Ambrożek, K. Zwarycz-Makles Theoretical and experimental studies of the recovery of volatile organic compounds from waste air streams in the thermal swing adsorption system with closed-loop regeneration of adsorbent Energy Conversion and Management (ISSN: 0196-8904, Tom: 85, Strony: 646-654)
2013 K. Zwarycz-Makles 8th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems : Digital proceedings
2013 K. Zwarycz-Makles, W. Szaflik Mathematical model of adsorber of the Adsorption Heat Pump with variable adsorber temperature 8th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems : Digital proceedings (Strony: 0812-1 - 0812-11)
2013 K. Zwarycz-Makles, K. Kuczyński, B. Ambrożek Modeling of adsorption heat pump integrated with district heating network Proceedings of the 26th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems : ECOS 2013 (Strony: 1-11)
2013 B. Ambrożek, K. Zwarycz-Makles Theoretical and experimental studies of the recovery of volatile organic compounds from waste air streams in the thermal swing adsorption system with closed-loop regeneration of adsorbent Proceedings of the 26th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems : ECOS 2013 (Strony: 1-14)
2013 K. Zwarycz-Makles, W. Nowak Wpływ temperatury wody geotermalnej na regulację ilościową i jakościową ciepłowni geotermalnej Technika Poszukiwań Geologicznych Geotermia, Zrównoważony Rozwój (ISSN: 0304-520X, Zeszyt: 2, Strony: 167-178)