Publikacje - dr inż. Dorota Leciej-Pirczewska

2020 D. Leciej-Pirczewska Sposoby ograniczania hałasu pochodzącego od instalacji kanalizacyjnych Informacja INSTAL (ISSN: 1230-3011, Zeszyt: 6, Strony: 20-26)
2020 E. Figiel, D. Leciej-Pirczewska Outer wall with thermal barrier. Impact of the barrier on heat losses and CO2 emissions Przeglad Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska (ISSN: 1732-9353, Tom: 29(87), Zeszyt: 2(88), Strony: 223-233)
2020 E. Figiel, D. Leciej-Pirczewska The way to limit emission - energy efficient buildings. The example of the largest facility in  Poland in nearly Zero Energy Building standard Przeglad Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska (ISSN: 1732-9353, Tom: 1(87), Zeszyt: 29, Strony: 81-92)
2019 D. Leciej-Pirczewska Determination of thermal needs in apartment buildings on the basis of measurements Proceedings of the 32nd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems : ECOS 2019, ISBN: 978-83-61506-51-5 (Strony: 2877-2888)
2019 M. Pirczewski, E. Figiel, D. Leciej-Pirczewska  Nowoczesny kompleks usługowy POSEJDON w Szczecinie Inżynieria i Budownictwo (ISSN: 0021-0315, Zeszyt: 5, Strony: 199-202)
2019 E. Figiel, D. Leciej-Pirczewska Nowoczesne instalacje w obiekcie o niskim zużyciu energii. Przykład największego w Polsce budynku w standardzie NZEB Instal (ISSN: 1640-8160, Zeszyt: 11, Strony: 24-28)
2019 D. Leciej-Pirczewska Projektowanie wentylacji kuchni zbiorowego żywienia zgodne z normą PN-EN 16282-1 oraz VDI 2052 Instal (ISSN: 1640-8160, Zeszyt: 4, Strony: 22-28)
2019 D. Leciej-Pirczewska, W. Szaflik Wpływ długości okresu pomiarowego na wielkości parametrów charakteryzujących potrzeby cieplne budynków mieszkalnych Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja (ISSN: 0137-3676, EISSN: 2449-9900, Zeszyt: 11, Strony: 408-411)
2018 D. Leciej-Pirczewska Próby szczelności instalacji ogrzewczych wodnych i wodociągowych Instal (ISSN: 1640-8160, Zeszyt: 4, Strony: 21-25)
2016 D. Leciej-Pirczewska Dobór zaworów bezpieczeństwa dla wymienników ciepła INSTAL (ISSN: 1640-8160, Zeszyt: 11, Strony: 21-25)
2016 D. Leciej-Pirczewska, W. Szaflik Kalorymetryczna temperatura spalania przefermentowanych osadów ściekowych INSTAL (ISSN: 1640-8160, Zeszyt: 7/8, Strony: 31-33)
2016 D. Leciej-Pirczewska, W. Szaflik Kalorymetryczna temperatura spalania przefermentowanych osadów ściekowych Proceedings of the XVIth International Conference on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy, ISBN: 9788376632193 (Strony: 297-302)
2015 E. Figiel, K. Kurtz-Orecka, D. Leciej-Pirczewska, J. Nejranowski, W. Szaflik Budownictwo energooszczędne w Polsce - stan i perspektywy ISBN: 9788364235740
2015 D. Leciej-Pirczewska Przykłady rozwiązań konstrukcji budynków w aspekcie OZE. Przegroda zewnętrzna z barierą termiczną Budownictwo energooszczędne w Polsce - stan i perspektywy, ISBN: 9788364235740 (Strony: 205-216)
2014 D. Leciej-Pirczewska Dobór zaworów bezpieczeństwa kotłów wodnych INSTAL (ISSN: 1640-8160, Zeszyt: 3, Strony: 11-15)