Publikacje - prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik

2021 W. Szaflik Zmienność jednostkowego średniego rocznego zużycia ciepłej i zimnej wody w budynkach mieszkalnych i wielorodzinnych Instal (ISSN: 1640-8160, EISSN: 2449-9404, Zeszyt: 3, Strony: 26-30)
2021 W. Szaflik Przegląd energooszczędnych rozwiązań instalacji ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody w budownictwie  Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja (ISSN: 0137-3676, Zeszyt: 3, Strony: 9-14)
2020 W. Szaflik Zużycie wody w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Instal (ISSN: 1640-8160, Zeszyt: 10, Strony: 18-21)
2020 M. Jaszewska, W. Szaflik Zużycie ciepłej i zimnej wody w gospodarstwach domowych w Szczecinie w latach 2006-2019 Instal (ISSN: 1640-8160, Zeszyt: 4, Strony: 22-25)
2020 J. Nejranowski, W. Szaflik Hot Water Consumption Time in Multi-Apartment Buildings Journal of Ecological Engineering (ISSN: 2299-8993, Tom: 21, Zeszyt: 4, Strony: 199-202)
2019 W. Szaflik, J. Nejranowski  Pobory chwilowe a pobory w dłuższych okresach w centralnych instalacjach ciepłej wody budynków mieszkalnych wielorodzinnych Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne : projektowanie, wykonanie, eksploatacja = Water supply and sewage systems inside buildings : design, construction and operation. Vol. 4, ISBN: 978-83-60956-58-8 (Strony: 51-62)
2019 W. Szaflik Causes of hot and cold water system failure   MATEC Web of Conferences (EISSN: 2261-236X, Tom: 284, Strony: 1-10, [nr art. 09008])
2019 W. Szaflik Przyczyny awarii instalacji ciepłej i zimnej wody Awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje : monografia, ISBN: 978-83-7663-286-5 (Strony: 497-500)
2019 K. Zwarycz-Makles, W. Szaflik Matematyczne modelowanie współczynnika COP adsorpcyjnej pompy ciepła Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja (ISSN: 0137-3676, EISSN: 2449-9900, Tom: 50, Zeszyt: 12, Strony: 451-456)
2019 J. Nejranowski, W. Szaflik Pobory chwilowe a pobory w dłuższych okresach w centralnych instalacjach ciepłej wody budynków mieszkalnych wielorodzinnych  Gaz, Woda i Technika Sanitarna (ISSN: 0016-5352, EISSN: 2449-9404, Tom: 93, Zeszyt: 8, Strony: 272-276)
2019 J. Nejranowski, W. Szaflik Pobory chwilowe ciepłej wody w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych  Instal (ISSN: 1640-8160, Zeszyt: 6, Strony: 34-36)
2019 D. Leciej-Pirczewska, W. Szaflik Wpływ długości okresu pomiarowego na wielkości parametrów charakteryzujących potrzeby cieplne budynków mieszkalnych Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja (ISSN: 0137-3676, EISSN: 2449-9900, Zeszyt: 11, Strony: 408-411)
2019 W. Szaflik Wybrane zagadnienia projektowania i eksploatacji instalacji odgazowywania składowisk odpadów komunalnych  Instal (ISSN: 1640-8160, Zeszyt: 7/8, Strony: 17-21)
2017 W. Szaflik, A. Iżewska Ciepło spalania i wartość opałowa osadów ściekowych Forum Eksploatatora (ISSN: 1640-8624, Tom: 89, Zeszyt: 2, Strony: 44-47)
2017 K. Zwarycz-Makles, W. Szaflik Comparison of Analytical and Numerical Models of Adsorber/desorber of Silica Gel-water Adsorption Heat Pump Journal of Sustainable Development of Energy (ISSN: 1848-9257, Tom: 5, Zeszyt: 1, Strony: 69-88)
2017 J. Jasiulewicz , A. Iżewska, W. Szaflik  Awarie prototypowego układu spalania przefermentowanych osadów ściekowych Monografia awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje, ISBN: 978-83-7663-234-6 (Strony: 397-402)
2017 W. Szaflik Zużycie ciepła związane z eksploatacją instalacji ciepłej wody Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne : projektowanie, wykonanie, eksploatacja : praca zbiorowa. Vol. 3, ISBN: 978-83-60956-51-9 (Strony: 69-76)
2017 J. Jasiulewicz, A. Iżewska, W. Szaflik Problemy rozruchowe prototypowego układu spalania przefermentowanych osadów ściekowych Instal (ISSN: 1640-8160, Zeszyt: 4, Strony: 15-18)
2017 W. Szaflik, J. Nejranowski Przepływy obliczeniowe w instalacji wodociągowej budynków mieszkalnych określone według normy DIN1988-300 Instal (ISSN: 1640-8160, Zeszyt: 7-8, Strony: 27-32)
2017 W. Szaflik Zużycie ciepła związane z eksploatacją instalacji ciepłej wody Instal (ISSN: 1640-8160, Zeszyt: 6, Strony: 16-19)
2016 W. Szaflik, A. Głowacka Determination of sludge calorific value Instal (ISSN: 1640-8160, Zeszyt: 3, Strony: 43-47)
2016 K. Zwarycz-Makles, W. Szaflik Dubinin-Astakhov and Toth equilibrium comparison in analytical modeling of adsorption heat pump Proceedings of the XVIth International Conference on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy, ISBN: 9788376632193 (Strony: 121-132)
2016 A. Głowacka, W. Szaflik Energy sludge processing in a separate wastewater treatment plant digester Pomorzany in Szczecin ECOLOGICAL ENGINEERING (ISSN: 0925-8574, Zeszyt: 48, Strony: 88-95)
2016 D. Leciej-Pirczewska, W. Szaflik Kalorymetryczna temperatura spalania przefermentowanych osadów ściekowych Proceedings of the XVIth International Conference on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy, ISBN: 9788376632193 (Strony: 297-302)
2016 D. Leciej-Pirczewska, W. Szaflik Kalorymetryczna temperatura spalania przefermentowanych osadów ściekowych INSTAL (ISSN: 1640-8160, Zeszyt: 7/8, Strony: 31-33)
2016 W. Szaflik, K. Zwarycz-Makles Proceedings of the XVIth International Conference on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy ISBN: 9788376632193
2015 E. Figiel, K. Kurtz-Orecka, D. Leciej-Pirczewska, J. Nejranowski, W. Szaflik Budownictwo energooszczędne w Polsce - stan i perspektywy ISBN: 9788364235740
2015 W. Szaflik Energooszczędne rozwiązania instalacji centralnego o ogrzewania i wentylacji w budynkach Budownictwo energooszczędne w Polsce - stan i perspektywy, ISBN: 9788364235740 (Strony: 167-174)
2015 J. Nejranowski, W. Szaflik Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne : projektowanie, wykonanie, eksploatacja : praca zbiorowa. Vol. 2 ISBN: 9788360356366
2015 J. Nejranowski, W. Szaflik Porównanie wybranych metod określania przepływów obliczeniowych w instalacjach wodociągowych budynków mieszkalnych Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne : projektowanie, wykonanie, eksploatacja : praca zbiorowa. Vol. 2, ISBN: 9788360356366 (Strony: 123-131)
2014 W. Szaflik 9th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems : Digital proceedings
2014 K. Zwarycz-Makles, W. Szaflik Adsorber of the adsorption heat pump - a comparison of the results of the basic and the expanded analytical model Heat transfer and renewable sources of energy : Proceedings of the 15th International Symposium HTRSE 2014, ISBN: 9788376631837 (Strony: 101-110)
2014 K. Zwarycz-Makles, W. Szaflik Adsorber of the adsorption heat pump - a comparison of the results of the basic and the expanded analytical model Polska Energetyka Słoneczna (ISSN: 1730-2420, Zeszyt: 1-4, Strony: 46-52)
2014 W. Szaflik, A. Iżewska, M. Dominowska Chemical energy balance of Digested Sludge in Sewage Treatment Plant Pomorzany in Szczecin Annual Set The Environment Protection = Rocznik Ochrona Środowiska (ISSN: 1506-218X, Tom: 16, Strony: 16-33)
2014 K. Zwarycz-Makles, W. Szaflik, K. Kuczyński Comparative analysis of mathematical models of a silica gel – water adsorber of the adsorption heat pump Proceedings of the 27th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems : ECOS 2014, ISBN: 9781634391344 (Strony: 340-1 - 340-16)
2014 K. Zwarycz-Makles, W. Szaflik, K. Kuczyński Comparative analysis of mathematical models of a silica gel – water adsorber of the adsorption heat pump Proceedings of the 27th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems : ECOS 2014 (Strony: 340-1 - 340-16)
2014 K. Zwarycz-Makles, W. Szaflik Comparison of analytical and numerical model of adsorber/desorber of silica gel-water adsorption heat pump 9th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems : Digital proceedings (Strony: 0577-1 - 0577-17)
2014 W. Szaflik, A. Iżewska Determination of sewage sludge combustion heat INSTAL (ISSN: 1640-8160, Zeszyt: 11, Strony: 30-33)
2014 W. Szaflik, K. Zwarycz-Makles Heat transfer and renewable sources of energy : Proceedings of the 15th International Symposium HTRSE 2014 ISBN: 9788376631837
2014 E. Figiel, W. Szaflik Kontrola instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zgodnie z Dyrektywą EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) Kwartalnik Budowlany (ISSN: 1732-8594, Zeszyt: 4 (45), Strony: 11-12)
2014 K. Zwarycz-Makles, W. Szaflik Model matematyczny adsorbera adsorpcyjnej pompy ciepła 2014 Air & Heat Energy in Buildings, ISBN: 9788392970484 (Strony: 511-516)
2014 W. Szaflik, K. Zwarycz-Makles Proceedings of the 27th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems : ECOS 2014 ISBN: 9781634391344
2014 K. Zwarycz-Makles, W. Szaflik, K. Kuczyński, J. Nejranowski Projekt sześciokomorowej adsorpcyjnej pompy ciepła i jej automatycznej regulacji 2014 Air & Heat Energy in Buildings (Strony: 317-322)
2014 E. Figiel, W. Szaflik Projektowanie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych według PN-EN 13779 Kwartalnik Budowlany (ISSN: 1732-8594, Zeszyt: 3 (44), Strony: 11-18)
2014 W. Szaflik Wpływ wilgotności powietrza i prędkości wiatru na wychładzanie człowieka INSTAL (ISSN: 1640-8160, Zeszyt: 12, Strony: 48-49)
2013 J. Nejranowski, W. Szaflik Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne - projektowanie, wykonanie, eksploatacja : Vol. 1 ISBN: 9788360956380
2013 K. Zwarycz-Makles, W. Szaflik Mathematical model of adsorber of the Adsorption Heat Pump with variable adsorber temperature 8th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems : Digital proceedings (Strony: 0812-1 - 0812-11)
2013 W. Szaflik, J. Nejranowski Rozwój metod wymiarowania instalacji wodociągowych w budynkach Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne - projektowanie, wykonanie, eksploatacja : Vol. 1, ISBN: 9788360956380 (Strony: 99-108)
2013 W. Szaflik, A. Iżewska, M. Dominowska Wartość opałowa osadów ściekowych w Oczyszczalni Ścieków Pomorzany w Szczecinie INSTAL (ISSN: 1640-8160, Zeszyt: 3, Strony: 26-29)