Publikacje - dr inż. Ewa Figiel

2020 E. Figiel, D. Leciej-Pirczewska Outer wall with thermal barrier. Impact of the barrier on heat losses and CO2 emissions Przeglad Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska (ISSN: 1732-9353, Tom: 29(87), Zeszyt: 2(88), Strony: 8223-233)
2020 E. Figiel, D. Leciej-Pirczewska The way to limit emission - energy efficient buildings. The example of the largest facility in  Poland in nearly Zero Energy Building standard Przeglad Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska (ISSN: 1732-9353, Tom: 1(87), Zeszyt: 29, Strony: 81-92)
2019 M. Pirczewski, E. Figiel, D. Leciej-Pirczewska  Nowoczesny kompleks usługowy POSEJDON w Szczecinie Inżynieria i Budownictwo (ISSN: 0021-0315, Zeszyt: 5, Strony: 199-202)
2019 E. Figiel, D. Leciej-Pirczewska Nowoczesne instalacje w obiekcie o niskim zużyciu energii. Przykład największego w Polsce budynku w standardzie NZEB Instal (ISSN: 1640-8160, Zeszyt: 11, Strony: 24-28)
2018 E. Figiel Nieogrzewane ogrody zimowe a oszczędność energii Instal (ISSN: 1640-8160, Zeszyt: 4, Strony: 30-33)
2018 E. Figiel, K. Stodulska Ogród zimowy - pozytywny czy negatywny wpływ na charakterystykę energetyczną budynku? Instal (ISSN: 1640-8160, Zeszyt: 7/8, Strony: 22-24)
2017 H. Garbalińska, A. Stolarska, J. Strzałkowski, E. Figiel Wyznaczanie rozkładu temperatury w ścianie żelbetowego zbiornika na ciecze Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce (ISSN: 1734-4891, Tom: 9, Zeszyt: 4, Strony: 5-8)
2015 E. Figiel, K. Kurtz-Orecka, D. Leciej-Pirczewska, J. Nejranowski, W. Szaflik Budownictwo energooszczędne w Polsce - stan i perspektywy ISBN: 9788364235740
2015 E. Figiel Przykłady rozwiązań konstrukcji budynków w aspekcie OZE. Nieogrzewane ogrody zimowe, a oszczędność energii cieplnej Budownictwo energooszczędne w Polsce - stan i perspektywy, ISBN: 9788364235740 (Strony: 187-193)
2014 E. Figiel Efektywna wentylacja w budynkach niemieszkalnych według PN-EN 13779 INSTAL (ISSN: 1640-8160, Zeszyt: 2, Strony: 5-9)
2014 E. Figiel Inspekcja energetyczna instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych INSTAL (ISSN: 1640-8160, Zeszyt: 6, Strony: 57-62)
2014 E. Figiel, W. Szaflik Kontrola instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zgodnie z Dyrektywą EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) Kwartalnik Budowlany (ISSN: 1732-8594, Zeszyt: 4 (45), Strony: 11-12)
2014 E. Figiel, W. Szaflik Projektowanie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych według PN-EN 13779 Kwartalnik Budowlany (ISSN: 1732-8594, Zeszyt: 3 (44), Strony: 11-18)