obrazek

KIEROWNIK KATEDRY
prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik

Wladyslaw.Szaflik@zut.edu.pl
tel. 91 449 40 69
pok. 259

PROFESOR 
prof. dr hab. inż. Andrzej Wieczorek

anwiecz@ps.pl
tel. 91 449 49 36
pok. 254

ADIUNKT
dr inż. Ewa Figiel

figiel@zut.edu.pl
tel. 91 449 43 53
pok. 262
obrazek

ADIUNKT
dr inż. Dorota Leciej – Pirczewska

dlp@zut.edu.pl
tel. 91 449 40 33
pok. 255

ADIUNKT
dr inż. Jerzy Nejranowski

 Jerzy.Nejranowski@zut.edu.pl
tel. 91 449 46 55
pok. 264
obrazek

ADIUNKT
dr hab. inż. Katarzyna Zwarycz – Makles

kzwarycz@zut.edu.pl
tel. 91 449 40 11
pok. 253