Publikacje pracowników katedry w 2013 r

J. Nejranowski, W. Szaflik Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne - projektowanie, wykonanie, eksploatacja : Vol. 1 ISBN: 9788360956380
K. Zwarycz-Makles, W. Szaflik Mathematical model of adsorber of the Adsorption Heat Pump with variable adsorber temperature 8th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems : Digital proceedings (Strony: 0812-1 - 0812-11)
W. Szaflik, J. Nejranowski Rozwój metod wymiarowania instalacji wodociągowych w budynkach Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne - projektowanie, wykonanie, eksploatacja : Vol. 1, ISBN: 9788360956380 (Strony: 99-108)
W. Szaflik, A. Iżewska, M. Dominowska Wartość opałowa osadów ściekowych w Oczyszczalni Ścieków Pomorzany w Szczecinie INSTAL (ISSN: 1640-8160, Zeszyt: 3, Strony: 26-29)
K. Zwarycz-Makles 8th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems : Digital proceedings
K. Zwarycz-Makles, W. Szaflik Mathematical model of adsorber of the Adsorption Heat Pump with variable adsorber temperature 8th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems : Digital proceedings (Strony: 0812-1 - 0812-11)
K. Zwarycz-Makles, K. Kuczyński, B. Ambrożek Modeling of adsorption heat pump integrated with district heating network Proceedings of the 26th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems : ECOS 2013 (Strony: 1-11)
B. Ambrożek, K. Zwarycz-Makles Theoretical and experimental studies of the recovery of volatile organic compounds from waste air streams in the thermal swing adsorption system with closed-loop regeneration of adsorbent Proceedings of the 26th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems : ECOS 2013 (Strony: 1-14)
K. Zwarycz-Makles, W. Nowak Wpływ temperatury wody geotermalnej na regulację ilościową i jakościową ciepłowni geotermalnej Technika Poszukiwań Geologicznych Geotermia, Zrównoważony Rozwój (ISSN: 0304-520X, Zeszyt: 2, Strony: 167-178)