Laboratorium ogrzewnictwo-3; semestr VI


1. Wyznaczanie współczynnika przenika ciepła „k” wymiennika ciepła     (Nr 7)


2. Wentylacja – ćwiczenie wprowadzające      (Nr 11)


3. Wyznaczanie współczynnika przewodzenia ciepła λ dla izolacji przewodu     (Nr 8)


4. Licznik ciepła w instalacji węzła cieplnego    ( Nr 10)


5. Pomiar strat ciepła w obiegu cyrkulacji ciepłej wody użytkowej (c.w.u.)    (Nr9)  prowadzący: 
dr inż. Jerzy Nejranowski