Laboratorium ogrzewnictwo-3; semestr 6

1. Wyznaczanie współczynnika przenika ciepła „k” wymiennika ciepła (laboratorium nr 7)


2. Wentylacja – ćwiczenie wprowadzające (laboratorium nr 11)


3. Wyznaczanie współczynnika przewodzenia ciepła λ dla izolacji przewodu (laboratorium nr 8)


4. Licznik ciepła w instalacji węzła cieplnego (laboratorium nr 10)


5. Pomiar strat ciepła w obiegu cyrkulacji ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) (laboratorium nr 9)  prowadzący: 
dr inż. Jerzy Nejranowski