Konsultacje dla studentów - semestr letni 2020/2021

L.p. Nazwisko i imię St. nauk. Nr pokoju Nr tel. e-mail Konsultacje
1 Szaflik Władysław prof. dr hab. inż. 259 40-69 szaflik@zut.edu.pl wtorek

12:00-14:00

2Zwarycz - Makles Katarzyna dr hab. inż., prof. ZUT 253 40-11 kzwarycz@zut.edu.pl wtorek 10:00-12:00
3 Figiel Ewa dr inż. 262 43-53 figiel@zut.edu.plczwartek11:00-13:00
4 Leciej-Pirczewska Dorota dr inż. 255 40-33 dlp@zut.edu.plwtorek 10:00-11:00
środa 12:00-13:00
5 Nejranowski Jerzy dr inż. 264 46-55 jerzy.nejranowski@zut.edu.pl czwartek  12:30-13:15
piątek 12:15-13:00
sobaty zjazdowe 11:30-12:00
6 Mańko Robert dr inż. 277 40-11 Manko.Robert@zut.edu.pl wtorek

10:00-11:30