Konsultacje dla studentów - semestr zimowy 2020/2021

L.p. Nazwisko i imię St. nauk. Nr pokoju Nr tel. e-mail Konsultacje
1 Szaflik Władysław prof. dr hab. inż. 259 40-69 szaflik@zut.edu.pl wtorek 13:00-15:00
2 Figiel Ewa dr inż. 262 43-53 figiel@zut.edu.pl środa 12:00-13:00
piątek 17:00-18:00
3 Leciej-Pirczewska Dorota dr inż. 255 40-33 dlp@zut.edu.pl poniedziałek 10:00-11:00
wtorek 18:00-19:00
4 Nejranowski Jerzy dr inż. 264 46-55 jerzy.nejranowski@zut.edu.pl wtorek  12:00-13:00
czwartek 12:00-13:00
5 Zwarycz-Makles Katarzyna dr hab. inż., prof. ZUT 253 40-11 kzwarycz@zut.edu.pl wtorek 11:00-13:00