KONSULTACJE - semestr zimowy 2020/2021L.p.
Nazwisko i imię
st. nauk.
nr pokoju
e-mail
Konsultacje
dzień tygodnia
godziny
(od-do)
1.
Szaflik Władysław
prof.
dr hab. inż.
259
szaflik@zut.edu.pl
wtorek
13:00 – 15:00
2.
Figiel Ewa
dr inż.
262
figiel@zut.edu.pl
środa
 piątek
12:00 – 13:00
 17:00 – 18:00
3.
Leciej-Pirczewska Dorota
dr inż.
255
dlp@zut.edu.pl

poniedziałek
wtorek
10:00 – 11:00
18:00 – 19:00
4.
Nejranowski Jerzy
dr inż.
264
Jerzy.Nejranowski@zut.edu.pl
wtorek
 czwartek
12:00 – 13:00
 12:00 – 13:00
5.
Zwarycz-Makles Katarzyna
dr hab. inż., prof. ZUT
253
kzwarycz@zut.edu.pl
wtorek
11:00 – 13:00