Zajęcia dydaktyczne zawieszone do odwołania!


Zgodnie z zarządzeniem nr 33 Rektora ZUT z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie podjęcia działań w Uczelni związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wszystkie formy zajęć dydaktycznych, które wymagają bezpośredniego kontaktu są zawieszone do odwołania.


Zajęcia przewidziane w planach studiów zaplanowane na okres zawieszenia zajęć w okresie od 12.03.2020 będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


 Organizacja pracy Katedry Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ciepłownictwa w dniach 16-20.03.2020r


Szanowni Państwo, w związku z Komunikatem nr 12 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 13 marca 2020 roku uprzejmie informujemy, że w dniach 16-20.03.2020 r. pracownicy Katedry Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ciepłownictwa będą pracowali w trybie zdalnym.


Ogólne sprawy Katedry proszę zgłaszać na adres e-mail: kowic@zut.edu.pl
Kontakt do pracowników Katedry dostępny jest na stronie kowic.zut.edu.pl w zakładce Pracownicy katedry.