PUBLIKACJE 2014

Figiel Ewa

„Efektywna wentylacja w budynkach niemieszkalnych według PN-EN 13779”

INSTAL, miesięcznik ISSN 1640-8160, Nr 2 (348), Wydawnictwo - Ośrodek informacji "Technika instalacyjna w budownictwie", Warszawa 2014,  s. 5-9 (5), rys. 1,tab.8.

Figiel Ewa

„Modeling approach for hydraulic heating systems in building”

Materiały konferencyjne. Międzynarodowa Konferencja XXI FMC _ XXI Fluid Mechanics Conference AGH-UST, Kraków, Poland, 15-18 june 2014, (Abstracts) str. (8), rys. 5.

Figiel Ewa      

„Inspekcja energetyczna instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych”

INSTAL, miesięcznik ISSN 1640-8160, Nr 3 (352), Wydawnictwo - Ośrodek informacji "Technika instalacyjna w budownictwie", Warszawa 2014, Str. 57-62(6), tab. 5

Figiel Ewa


Szaflik Władysław

„Kontrola instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zgodnie z EPBD”.

Kwartalnik Budowlany nr 4(45)/2014. Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, ISSN 1732-8594, Szczecin 2014. s. 11-22 (12), fot. 2, rys.1, tab 5,

Figiel Ewa

SzaflikWładysław   

„Projektowanie  instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych według PN-EN 13779”,

Kwartalnik Budowlany nr 3(44)/2014, Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Szczecin 2014, ISSN 1732-8594(Biuletyn), s.11-18 (8), rys. 1, tab. 9.

Leciej-Pirczewska Dorota

„Dobór zaworów bezpieczeństwa kotłów wodnych”

INSTAL, miesięcznik ISSN 1640-8160, Nr 3 (349), Wydawnictwo - Ośrodek informacji "Technika instalacyjna w budownictwie", Warszawa 2014,  s. 11-5 (5), rys. 7,tab.1.

Nejranowski Jerzy

Zwarycz-Makles Katarzyna,

Szaflik Władysław

Kuczyński Konrad,

 

„Projekt sześciokomorowej adsorpcyjnej pompy ciepła I jej automatycznej regulacji”

Materiały konferencyjne. Mędzynarodowa Konferencja Naukowa 26-29.06.2014 r., 2014 Air & Heat Energy In Buildings zorganizowana przez Politechnikę Wrocławską , Wydział Inżynierii Środowiska, Instytut Klimatyzacji  i Ogrzewnictwa, Wydawnictwo Drukarnia Oficyny Wydawniczej Pol.Wrocłowskiej ISBN 978-93-929704-7-7, Wrocław  2014, s. 317 -322 (6), rys. 2, tab.1.

Szaflik Władysław 

Wpływ wilgotności powietrza I prędkości wiatru na wychładzanie człowieka,

INSTAL, miesięcznik ISSN 1640-8160, Nr 12 (357), Wydawnictwo - Ośrodek informacji "Technika instalacyjna w budownictwie", Warszawa 2014,  s. 48-49 (2), rys. 4.

Szaflik Władysław

Iżewska Anna,

 

Determination of sewage sludle combustion heat,

INSTAL, miesięcznik ISSN 1640-8160, Nr 11 (356), Wydawnictwo - Ośrodek informacji "Technika instalacyjna w budownictwie", Warszawa 2014,  s. 30-33 45 rys.1, tab.2

Szaflik Władysław

Iżewska Anna,

Dominowska M

Chemical Energy Balance of Digested Sludge in Sewage Treatment Plant Pomorzany in Szczecin,

Bilans energii chemicznej przefermentowanych osadów Oczyszczalni Ścieków Pomorzany w Szczecinie,  Rocznik – Ochrona Środowiska, tom. 16, Część 1, ISSN 1506-218X,   s.      15-31 (17), tab. 6, rys. 3, Koszalin 2014,

Szaflik Władysław

Zwarycz-Makles Katarzyna,

           

Model matematyczny adsorbera adsorpcyjnej pompy ciepła”

Materiały konferencyjne. Mędzynarodowa Konferencja Naukowa 26-29.06.2014 r.,2014 Air & Heat Energy In Buildings zorganizowana przez Politechnikę Wrocławską , Wydział Inżynierii Środowiska, Instytut Klimatyzacji  i Ogrzewnictwa, Wydawnictwo Drukarnia Oficyny Wydawniczej Pol.Wrocłowskiej ISBN 978-93-929704-7-7, Wrocław  2014, Str. 511-516 (6), rys. 2, tab.1.

Szaflik Władysław,

Zwarycz-Makles Katarzyna,

Kuczyński Konrad

„Comparative analysis of mathematical models of a silica gel – water adsorber of the adsorption heat pump”

Proceedings of the 17 th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, Turku, Finland, June 15-19, 2014, Str. 340-1 – 340-16, rys. 8, tab. 3

Szaflik Władysław

Zwarycz-Makles Katarzyna

 

Adsorber of the adsorption heat pump – a comparison of the results of the basic and the expanded model, In: Stachel A.A., Mikielewicz D., editors. HTRSE –2014:

Proceedings of the XVth International Conference on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy, Sep 22-27; Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie, Międzyzdroje, 2014, pp. 101–110, ISBN 978-83-7663-183-7.

Szaflik Władysław

Zwarycz-Makles Katarzyna,

 

Comparison of analytical and numerical model of adsorber/desorber of silica gel-water adsorption heat pump, In: Ban M., Duić N., Schneider D.R., Guzowić Z., et.al. editors, SDEWES 2014

Proceedings of the 9th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, Sep 20-27; Venice-Istanbul, 2014, digital proceedings, 0577-1, ISSN 1847-7178.

Zwarycz-Makles Katarzyna,

Ambrożek B.

„Theoretical and experimental studies of the recovery of volatile organic compounds from waste air streams in the thermal swing adsorption system with closed-loop regeneration of adsorbent”

Energy Conversion and Management (2014), 85: 646-654, ISSN 0196-8904 Journal

Zwarycz-Makles Katarzyna,

Borsukiewicz Gozdur A.,

Klonowicz P.,

Król D.,

Wiśniewski S.,

“Techno-economic analysis of CHP system supplied by waste forest biomass”, In: Ban M., Duić N., Schneider D.R., Guzowić Z., et.al. editors, SDEWES 2014:

Proceedings of the 9th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, (SDEWES 2014), Sep 20-27; Venice-Istanbul, 2014, digital proceedings, 0577-1, ISSN 1847-7178.

Zwarycz-Makles Katarzyna

Kuczyński K

„Model of six-bed silica gel-water adsorption heat pump used for heating, Pres 2014 :

Digital Proceedings of the 17th Conference on Process Integration, Modeling and Optimisation for Energy Saring and Pollution Reduction, tag 23-27, Czech Republic, Prague, 2014, abstract no 1077 and poster P7, 137.

Zwarycz-Makles Katarzyna

Wiśniewski S.

Borsukiewicz-Gozdur A.

Analysis of cooperation of gas turbine with and fluid organic Power plant, Pres 2014 , :

Digital Proceedings of the 17th Conference on Process Integration, Modeling and Optimisation for Energy Saring and Pollution Reduction, tag 23-27, Czech Republic, Prague, 2014, abstract no 1503 and poster P7, 177.