PUBLIKACJE 2015

Figiel Ewa     

Przykłady rozwiązań konstrukcji budynków w aspekcie OZE. Nieogrzewane ogrody zimowe a oszczędność energii cieplnej

Budownictwo energooszczędne w Polsce – stan i perspektywy”, Wydawnictwo – Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Jaszewska Marta        

Zmiany jednostkowego zużycia wody na cele socjalno-bytowe w ostatnich latach na przykładzie Szczecina

INSTAL, miesięcznik ISSN 1640-8160,  Nr 11 (367), Wydawnictwo - Ośrodek informacji "Technika instalacyjna w budownictwie", Warszawa 2015, Str. 44-47(4), tab. 1-4,  rys. 1-2.

Leciej-Pirczewska Dorota     .

Przykłady rozwiązań konstrukcji budynków w aspekcie OZE. Przegroda zewnętrzna z bateria termiczną

Budownictwo energooszczędne w Polsce – stan i perspektywy”, Wydawnictwo – Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

ISBN 978-83-64235-74-0 , Bydgoszcz 2015,  s. 205-216 (12), tab. 1, rys. 1-17.

Nejranowski Jerzy

Szaflik Władysław

 

Porównanie wybranych metod określenia przepływów obliczeniowych w instalacjach wodociągowych budynków mieszkalnych.

Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne – projektowanie, wykonanie, eksploatacja", Wydawnictwo – Seidel-Przywecki Sp. z o. o.  ISBN 978-83-60956-36-6, Warszawa 2015, Str. 123-131(9), tab. 1-6,  rys. 1

Szaflik Władysław

Zwarycz-Makles Katarzyna

Adsorber of the adsorption heat pump – a comparison of the results of the basic and the expanded analytical model

Polska Energetyka Słoneczna, Polskie Towarzystwo Energetyki Słonecznej PTES - ISES, 2014, No. 1–4, pp. 46–52, ISSN 1730-2420

Szaflik Władysław

Energooszczędne rozwiązania instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji w budynkach

Budownictwo energooszczędne w Polsce – stan i perspektywy”, Wydawnictwo –Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, ISBN 978-83-64235-74-0, Bydgoszcz 2015, s. 167-174 (8)

Zwarycz-Makles Katarzyna,

Borsukiewicz-Gozdur A.,

 

Kaskadowe wykorzystanie energii geotermalnej na przykładzie odwiertu geotermalnego w Chochołowie k. Zakopanego,

XXI Konferencja Rynek Ciepła, Publikacja prezentacji/komunikatu w materiałach konferencyjnych http://www.kaprint.pl/PrezentacjeREC2015, 2015, 5-7 październik, Nałęczów

Zwarycz-Makles Katarzyna,

Borsukiewicz-Gozdur A.,

Klonowicz P.,

Król D.,

Wiśniewski S.,

Techno-economic analysis of CHP system supplied by waste forest biomass

Waste Management & Research, 2015, Vol. 33 (8), pp. 748–754, ISSN 0734-242X

Zwarycz-Makles Katarzyna,

Borsukiewicz-Gozdur A.,

Kaskadowe wykorzystanie energii geotermalnej na przykładzie odwiertu geotermalnego w Chochołowie k. Zakopanego

Rynek Energii, Nr 6(121) 2015, pp. 65–73, ISSN 1425-5960