Publikacje pracowników katedry w 2015 r

E. Figiel, K. Kurtz-Orecka, D. Leciej-Pirczewska, J. Nejranowski, W. Szaflik Budownictwo energooszczędne w Polsce - stan i perspektywy ISBN: 9788364235740
W. Szaflik Energooszczędne rozwiązania instalacji centralnego o ogrzewania i wentylacji w budynkach Budownictwo energooszczędne w Polsce - stan i perspektywy, ISBN: 9788364235740 (Strony: 167-174)
J. Nejranowski, W. Szaflik Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne : projektowanie, wykonanie, eksploatacja : praca zbiorowa. Vol. 2 ISBN: 9788360356366
J. Nejranowski, W. Szaflik Porównanie wybranych metod określania przepływów obliczeniowych w instalacjach wodociągowych budynków mieszkalnych Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne : projektowanie, wykonanie, eksploatacja : praca zbiorowa. Vol. 2, ISBN: 9788360356366 (Strony: 123-131)
E. Figiel Przykłady rozwiązań konstrukcji budynków w aspekcie OZE. Nieogrzewane ogrody zimowe, a oszczędność energii cieplnej Budownictwo energooszczędne w Polsce - stan i perspektywy, ISBN: 9788364235740 (Strony: 187-193)
D. Leciej-Pirczewska Przykłady rozwiązań konstrukcji budynków w aspekcie OZE. Przegroda zewnętrzna z barierą termiczną Budownictwo energooszczędne w Polsce - stan i perspektywy, ISBN: 9788364235740 (Strony: 205-216)
A. Borsukiewicz-Gozdur, K. Zwarycz-Makles Kaskadowe wykorzystanie energii geotermalnej na przykładzie odwiertu geotermalnego w Chochołowie k. Zakopanego Rynek Energii (ISSN: 1425-5960, Zeszyt: 6, Strony: 65-73)
A. Borsukiewicz-Gozdur, P. Klonowicz, D. Król, S. Wiśniewski, K. Zwarycz-Makles Techno-economic analysis of CHP system supplied by waste forest biomass Waste Management & Research (ISSN: 0734-242X, EISSN: 1096-3669, Tom: 33, Zeszyt: 8, Strony: 748-754)