Publikacje pracowników katedry w 2016 r

W. Szaflik, A. Głowacka Determination of sludge calorific value Instal (ISSN: 1640-8160, Zeszyt: 3, Strony: 43-47)
K. Zwarycz-Makles, W. Szaflik Dubinin-Astakhov and Toth equilibrium comparison in analytical modeling of adsorption heat pump Proceedings of the XVIth International Conference on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy, ISBN: 9788376632193 (Strony: 121-132)
A. Głowacka, W. Szaflik Energy sludge processing in a separate wastewater treatment plant digester Pomorzany in Szczecin ECOLOGICAL ENGINEERING (ISSN: 0925-8574, Zeszyt: 48, Strony: 88-95)
D. Leciej-Pirczewska, W. Szaflik Kalorymetryczna temperatura spalania przefermentowanych osadów ściekowych Proceedings of the XVIth International Conference on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy, ISBN: 9788376632193 (Strony: 297-302)
D. Leciej-Pirczewska, W. Szaflik Kalorymetryczna temperatura spalania przefermentowanych osadów ściekowych INSTAL (ISSN: 1640-8160, Zeszyt: 7/8, Strony: 31-33)
W. Szaflik, K. Zwarycz-Makles Proceedings of the XVIth International Conference on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy ISBN: 9788376632193
D. Leciej-Pirczewska Dobór zaworów bezpieczeństwa dla wymienników ciepła INSTAL (ISSN: 1640-8160, Zeszyt: 11, Strony: 21-25)
K. Zwarycz-Makles 11th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems - digital proceedings
S. Wiśniewski, A. Borsukiewicz, K. Zwarycz-Makles Analysis of Cooperation of Gas Turbine With Dual-Fluid Organic Power Plant 11th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems - digital proceedings (Strony: 1-12)
K. Zwarycz-Makles Contemporary Problems of Thermal Engineering : Proceedings of the 4rd International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering ISBN: 9788361506362
K. Zwarycz-Makles, W. Szaflik Dubinin-Astakhov and Toth equilibrium comparison in analytical modeling of adsorption heat pump Proceedings of the XVIth International Conference on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy, ISBN: 9788376632193 (Strony: 121-132)
K. Zwarycz-Makles, K. Kuczyński Modeling and simulation of six–bed silica gel–water adsorption heat pump Contemporary Problems of Thermal Engineering : Proceedings of the 4rd International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering, ISBN: 9788361506362 (Strony: 809-818)
K. Zwarycz-Makles, D. Majorkowska-Mech Numerical Gear’s and Runge-Kutta discretization methods in differential equations of adsorption in adsorption heat pump Contemporary Problems of Thermal Engineering : Proceedings of the 4rd International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering, ISBN: 9788361506362 (Strony: 819-834)
J. Wira, R. Mańko Analiza zasięgu krzywej spiętrzenia w ujściowym odcinku Odry ZESZYTY NAUKOWE INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA W KSZTAŁTOWANIU ŚRODWISKA (ISSN: 2082-6702, Zeszyt: 14, Strony: 45-52)
J. Wira, R. Mańko Wpływ jazu Widuchowa na kształtowanie się przepływów w Skośnicy ZESZYTY NAUKOWE INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA W KSZTAŁTOWANIU ŚRODWISKA (ISSN: 2082-6702, Zeszyt: 14, Strony: 90-99)
J. Wira, R. Mańko Wybrane modele matematyczne w opisie ruchu turbulencyjnego Zeszyty Naukowe Inżynieria Lądowa i Wodna w Kształtowaniu Środwiska (ISSN: 2082-6702, Zeszyt: 14, Strony: 73-89)