PUBLIKACJE 2016

Leciej-Pirczewska Dorota,

Władysław Szaflik

The calorimeter temperature of combustion of fermented sludge

Rozdział w monografii Heat transfer and renewable sources of energy: Ed. A. A. Stachel and D. Mikielewicz, Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie, 2016, str. 297-302, ISBN 978-83-7663-219-

Leciej-Pirczewska Dorota,

Władysław Szaflik

Kalorymetryczna temperatura spalania przefermentowanych osadów ściekowych

INSTAL nr 7/8, str. 31-33, ISSN 1640-8160

Leciej-Pirczewska Dorota   

Dobór zaworów bezpieczeństwa dla wymienników ciepła

INSTAL nr 11, str. 21-25, ISSN 1640-8160

Szaflik Władysław

Anna Iżewska

Przetwarzanie energetyczne osadów w wydzielonej komorze fermentacyjnej oczyszczalni ścieków Pomorzany w Szczecinie

Inżynieria Ekologiczna, Nr 48, str. 88-95, ISSN 2392-0629

Szaflik Władysław

Zwarycz-Makles Katarzyna,

 

Dubinin-Astakhov and Toth equilibrium comparison in analytical modeling of adsorption heat pump

Rozdział w monografii

Heat transfer and renewable sources of energy: Ed. A. A. Stachel and D. Mikielewicz, Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie, 2016, pp. 121–132, ISBN 978-83-7663-219-3

AndrzejWieczorek

Turała Anita   

Badania usuwania ksylenu z powietrza na przepłukiwanej kolumnie ze złożem keramzytowym

Powietrze Atmosferyczne, Jakość-Zagrożenia-Ochrona, Praca zbiorowa pod redakcją K. Gaja i J. Kuropki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2016, str. 300-307

Zwarycz-Makles Katarzyna,

Majorkowska-Mech D

Numerical Gear’s and Runge-Kutta Discretization methods in differential equations of adsorption in adsorption heat pump

Rozdział w monografii

Contemporary Problems of Thermal Engineering, Poland, Gliwice-Katowice, 2016, Ed. Stanek W., Gładysz P. et al., The Silesian University of Technology, Institute of Thermal Technology, pp. 819–834, ISBN: 978-83-61506-36-2

Zwarycz-Makles Katarzyna,

Kuczyński K

Model and simulation of six-bed silica gel-water adsorption heat pump

Rozdział w monografii

Contemporary Problems of Thermal Engineering, Poland, Gliwice-Katowice, 2016, Ed. Stanek W., Gładysz P. et al., The Silesian University of Technology, Institute of Thermal Technology, digital proceedings, pp. 809–818, ISBN: 978-83-61506-36-2

Zwarycz-Makles Katarzyna,

Borsukiewicz-Gozdur A.,

Wiśniewski S

Analysis of Cooperation of Gas Turbine With Dual-Fluid Organic Power Plant

Konferencja międzynarodowa

SDEWES 2016: 11th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, Ban M., Duić N., Schneider D.R., Guzowić Z., et.al. editors, Sep 4-9; Lisbon, Portugal, 2016, digital proceedings, number of paper SDEWES2016.0667.