Publikacje pracowników katedry w 2017 r

W. Szaflik, A. Iżewska Ciepło spalania i wartość opałowa osadów ściekowych Forum Eksploatatora (ISSN: 1640-8624, Tom: 89, Zeszyt: 2, Strony: 44-47)
K. Zwarycz-Makles, W. Szaflik Comparison of Analytical and Numerical Models of Adsorber/desorber of Silica Gel-water Adsorption Heat Pump Journal of Sustainable Development of Energy (ISSN: 1848-9257, Tom: 5, Zeszyt: 1, Strony: 69-88)
J. Jasiulewicz , A. Iżewska, W. Szaflik  Awarie prototypowego układu spalania przefermentowanych osadów ściekowych Monografia awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje, ISBN: 978-83-7663-234-6 (Strony: 397-402)
W. Szaflik Zużycie ciepła związane z eksploatacją instalacji ciepłej wody Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne : projektowanie, wykonanie, eksploatacja : praca zbiorowa. Vol. 3, ISBN: 978-83-60956-51-9 (Strony: 69-76)
 A. Iżewska, W. Szaflik, J. Jasiulewicz Problemy rozruchowe prototypowego układu spalania przefermentowanych osadów ściekowych Instal (ISSN: 1640-8160, Zeszyt: 4, Strony: 15-18)
W. Szaflik, J. Nejranowski Przepływy obliczeniowe w instalacji wodociągowej budynków mieszkalnych określone według normy DIN1988-300 Instal (ISSN: 1640-8160, Zeszyt: 7-8, Strony: 27-32)
W. Szaflik Zużycie ciepła związane z eksploatacją instalacji ciepłej wody Instal (ISSN: 1640-8160, Zeszyt: 6, Strony: 16-19)
H. Garbalińska, A. Stolarska, J. Strzałkowski, E. Figiel Wyznaczanie rozkładu temperatury w ścianie żelbetowego zbiornika na ciecze Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce (ISSN: 1734-4891, Tom: 9, Zeszyt: 4, Strony: 5-8)
J. Nejranowski Modelowanie procesu poboru ciepłej wody z instalacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne : projektowanie, wykonanie, eksploatacja : praca zbiorowa. Vol. 3, ISBN: 978-83-60956-51-9 (Strony: 49-57)
K. Zwarycz-Makles, W. Szaflik Comparison of Analytical and Numerical Models of Adsorber/desorber of Silica Gel-water Adsorption Heat Pump Journal of Sustainable Development of Energy (ISSN: 1848-9257, Tom: 5, Zeszyt: 1, Strony: 69-88)