PUBLIKACJE 2017

Figiel Ewa,

Garbalińska Halina,

Stolarska Agata,

Strzałkowski Jarosław

Wyznaczanie rozkładu temperatury w ścianie żelbetowego zbiornika na ciecze.

Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce (ISSN: 1734-4891, Tom: 9, Zeszyt: 4, Strony: 5-8)

Szaflik Władysław

Zużycie ciepła związane z eksploatacją instalacji ciepłej wody

INSTAL nr 6, str. 16-19, ISSN 1640-8160

Szaflik Władysław

Zwarycz-Makles Katarzyna

Comparison of Analytical and Numerical Models of Adsorber/desorber of Silica Gel-water Adsorption Heat Pump

Journal of Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems (JSDEWES), SDEWES Centre, Zagreb, 2017, Vol. 5 (1), pp 69-88. ISSN 1848-9257

Szaflik Władysław

Iżewska Anna

- Ciepło spalania i wartość opałowa osadów ściekowych

Forum Eksploatatora, Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp.z o.o., Warszawa 2017, Nr 2/2017 (89), str. 44-47, ISSN 1640-8624

Szaflik Władysław

Iżewska Anna,

Jasiulewicz Jacek

Problemy rozruchowe prototypowego układu spalania przefermentowanych osadów ściekowych

INSTAL nr 4, str. 15-18, ISSN 1640-8160

Szaflik Władysław

Nejranowski Jerzy

Przepływy obliczeniowe w instalacji wodociągowej budynków mieszkalnych określone według normy DIN 1988-300

INSTAL nr 7/8, str. 27-30, ISSN 1640-8160

Szaflik Władysław

Zużycie ciepła związane z eksploatacją instalacji ciepłej wody

Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska,  str. 69-76, ISBN 978-83-60956-51-9

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp.z o.o., Warszawa 2017,

Szaflik Władysław

Iżewska Anna,

Jasiulewicz Jacek

Awarie prototypowego układu spalania przefermentowanych osadów ściekowych

Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie,  str. 397-402, ISBN 978-83-7663-234-6