PUBLIKACJE 2018

Figiel Ewa,
Stodulska Karolina 

Ogród zimowy - pozytywny czy negatywny wpływ na charakterystykę energetyczną budynku?
INSTAL (ISSN: 1640-8160, Zeszyt: 7/8 2018 rok, Strony: 22-24)

Figiel Ewa

Nieogrzewane ogrody zimowe a oszczędność energii
INSTAL (ISSN: 1640-8160, Zeszyt: 4 2018 rok , Strony: 30-33)

Leciej-PirczewskaDorota

Próby szczelności instalacji ogrzewczych wodnych i wodociągowych
INSTAL nr 4/2018, str. 21 – 25, ISSN 1640-8160

Nejranowski Jerzy

Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne: projektowanie, wykonanie, eksploatacja
praca zbiorowa. Vol. 3 / Zbigniew Heidrich, Agnieszka Malesińska, Jarosław Chudzicki
Wyd.: Politechnika Warszawska. Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków, Wydawnictwo: Seidel-Przywecki sp. z o.o., Piaseczno 2017, str. 9, j. polski, ISBN 978-83-60956-51-9; str. 49-57

Wieczorek Andrzej
Anita Turała

Biofiltracja zanieczyszczonego powietrza – trendy rozwojowe
Aktualne problemy w inżynierii i ochronie atmosfery” Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2018, ISBN 978-83-7493-020-8; str. 1-9,

Zwarycz-Makles Katarzyna,
Majorkowska-Mech Dorota

Gear and Runge–Kutta Numerical Discretization Methods in Differential Equations of Adsorption in Adsorption Heat Pump
Applied Sciences, (Applied Sciences – Basel) 2018, 8(12), pp. 1-20, 2437, EISSN 2076-3417, Published by MDPI AG, Basel, Switzerland, doi: 10.3390/app8122437MDPI, English, WYKAZ A, poz. 941, IF 1,689 (2017),

Zwarycz-Makles Katarzyna

Influence of desorption temperature on the thermodynamic performance of adsorption heat pump
E3S Web of Conferences, 2018, 70, 01022, eISSN: 2267-1242, Published by EDP Sciences, https://doi.org/10.1051/e3sconf/20187001022
English, Konferencja międzynarodowa recenzowana, indeksowana w Scopus,