PUBLIKACJE 2019

Figiel Ewa,

Leciej-Pirczewska Dorota  

Budynki efektywne energetycznie sposobem na ograniczenie emisji. Przykład największego w Polsce budynku w standardzie NZEB

Figiel Ewa

Leciej-Pirczewska Dorota

Nowoczesne instalacje w obiekcie o niskim zużyciu energii. Przykład największego w Polsce budynku w standardzie NZEB

INSTAL (ISSN: 1640-8160, Zeszyt: 11, Strony: 24-28)

Figiel Ewa,

Leciej-Pirczewska Dorota

Ściana zewnętrzna z aktywną barierą termiczną. Wpływ bariery na straty ciepła i emisję CO2

Figiel Ewa,

Leciej-Pirczewska Dorota

Pirczewski Maciej

Nowoczesny kompleks usługowy POSEJDON w Szczecinie

Inżynieria i Budownictwo (ISSN: 0021-0315, Zeszyt: 5, Strony: 199-202)

Leciej-Pirczewska Dorota

Determination of thermal needs in apartment buildings on the basis of measurements

Proceedings of the 32nd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems : ECOS 2019, ISBN: 978-83-61506-51-5 (Strony: 2877-2888)

Leciej-Pirczewska Dorota

Projektowanie wentylacji kuchni zbiorowego żywienia zgodnie z normą PN-EN 16282-1 oraz UDI 2052

INSTAL (ISSN: 1640-8160, Zeszyt: 4, Strony: 22-28)

Leciej-Pirczewska Dorota,

Szaflik Władysław

Wpływ długości okresu pomiarowego na wielkości parametrów charakteryzujących potrzeby cieplne budynków mieszkalnych

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja (ISSN: 0137-3637, EISSN: 2449-9900, Zeszyt: 11, Strony: 408-411)

Nejranowski Jerzy,

Szaflik Władysław

Pobory chwilowe ciepłej wody w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

INSTAL (ISSN: 1640-8160, Zeszyt: 6, Strony: 34-36

Nejranowski Jerzy,

Szaflik Władysław

Pobory chwilowe a pobory w dłuższych okresach w centralnych instalacjach ciepłej wody budynków mieszkalnych wielorodzinnych

 Gaz, Woda i Technika Sanitarna (ISSN: 0016-5352, EISSN: 2449-9404, Tom: 93, Zeszyt: 8, Strony: 272-276

Nejranowski Jerzy,

Szaflik Władysław

Pobory chwilowe a pobory w dłuższych okresach w centralnych instalacjach ciepłej wody budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne: projektowanie, wykonanie, eksploatacja = Water supply and sewage systems inside buildings: design, construction and operation. Vol.4, ISBN: 978-83-60956-58-8

Szaflik Władysław

Przyczyny awarii instalacji ciepłej i zimnej wody

 Awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje: monografia, ISBN: 978-83-7663-286- (Strony: 497-500)

Szaflik Władysław

Wybrane zagadnienia projektowania i eksploatacji instalacji odgazowywania składowisk odpadów komunalnych

 INSTAL (ISSN: 1640-8160, Zeszyt: 7/8, Strony: 17-21)

Szaflik Władysław

Causes of hot and cold water system failure

 MATEC Web of Conferences (EISSN: 2261-236X, Tom: 284, Strony: 1-10, [nr art. 09008])

Wieczorek Andrzej,

Turała Anita,

Biofiltration of Contaminated Air - Current Status, Development Trends

 Rocznik Ochrona Środowiska (ISSN: 1506-218X, Tom: 21, Zeszyt: 2, Strony: 1001-1020)

Zwarycz-Makles Katarzyna,

Jaszczak S.

Design construction and automatic control system of single-stage six bed adsorption heat pump

 Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska (ISSN: 2083-0157, EISSN: 2391-6761, Zeszyt: 4, Strony: 93-98)

Zwarycz-Makles Katarzyna,

Szaflik Władysław

Matematyczne modelowanie współczynnika COP adsorpcyjnej pompy ciepła

 Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja (ISSN: 0137-3637, EISSN: 2449-9900, Tom: 50, Zeszyt: 12, Strony: 451-456)