Publikacje pracowników katedry w 2019 r

W. Szaflik, J. Nejranowski Pobory chwilowe a pobory w dłuższych okresach w centralnych instalacjach ciepłej wody budynków mieszkalnych wielorodzinnych Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne : projektowanie, wykonanie, eksploatacja = Water supply and sewage systems inside buildings : design, construction and operation. Vol. 4, ISBN: 978-83-60956-58-8 (Strony: 51-62)
W. Szaflik Causes of hot and cold water system failure   MATEC Web of Conferences (EISSN: 2261-236X, Tom: 284, Strony: 1-10, [nr art. 09008])
W. Szaflik Przyczyny awarii instalacji ciepłej i zimnej wody Awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje : monografia, ISBN: 978-83-7663-286-5 (Strony: 497-500)
K. Zwarycz-Makles, W. Szaflik Matematyczne modelowanie współczynnika COP adsorpcyjnej pompy ciepła Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja (ISSN: 0137-3676, EISSN: 2449-9900, Tom: 50, Zeszyt: 12, Strony: 451-456)
J. Nejranowski, W. Szaflik Pobory chwilowe a pobory w dłuższych okresach w centralnych instalacjach ciepłej wody budynków mieszkalnych wielorodzinnych  Gaz, Woda i Technika Sanitarna (ISSN: 0016-5352, EISSN: 2449-9404, Tom: 93, Zeszyt: 8, Strony: 272-276)
J. Nejranowski, W. Szaflik Pobory chwilowe ciepłej wody w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych  Instal (ISSN: 1640-8160, Zeszyt: 6, Strony: 34-36)
D. Leciej-Pirczewska, W. Szaflik Wpływ długości okresu pomiarowego na wielkości parametrów charakteryzujących potrzeby cieplne budynków mieszkalnych Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja (ISSN: 0137-3676, EISSN: 2449-9900, Zeszyt: 11, Strony: 408-411)
W. Szaflik Wybrane zagadnienia projektowania i eksploatacji instalacji odgazowywania składowisk odpadów komunalnych  Instal (ISSN: 1640-8160, Zeszyt: 7/8, Strony: 17-21)
E. Figiel, D. Leciej-Pirczewska Nowoczesne instalacje w obiekcie o niskim zużyciu energii. Przykład największego w Polsce budynku w standardzie NZEB Instal (ISSN: 1640-8160, Zeszyt: 11, Strony: 24-28)
D. Leciej-Pirczewska Determination of thermal needs in apartment buildings on the basis of measurements Proceedings of the 32nd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems : ECOS 2019, ISBN: 978-83-61506-51-5 (Strony: 2877-2888)
M. Pirczewski, E. Figiel, D. Leciej-Pirczewska  Nowoczesny kompleks usługowy POSEJDON w Szczecinie Inżynieria i Budownictwo (ISSN: 0021-0315, Zeszyt: 5, Strony: 199-202)
D. Leciej-Pirczewska Projektowanie wentylacji kuchni zbiorowego żywienia zgodne z normą PN-EN 16282-1 oraz VDI 2052 Instal (ISSN: 1640-8160, Zeszyt: 4, Strony: 22-28)
K. Zwarycz-Makles, S. Jaszczak Design, construction and automatic control system of single-stage six-bed adsorption heat pump Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska (ISSN: 2083-0157, EISSN: 2391-6761, Zeszyt: 4, Strony: 93-98)