KIEROWNIK KATEDRY

 obrazek

prof.dr hab. inż. Władysław Szaflik
tel. 91 449 40 69
Wladyslaw.Szaflik@zut.edu.pl
pok. 259PROFESOR

prof.dr hab.inż. Andrzej Wieczorek
tel. 91 449 49 36
anwiecz@zut.edu.pl
pok. 254 ADIUNKCI


dr inż. Ewa Figiel
tel. 91 449 43 53
figiel@zut.edu.pl
pok. 262
obrazek

dr inż. Dorota Leciej - Pirczewska
tel. 91 449 40 33
dlp@zut.edu.pl
pok. 255dr inż. Jerzy Nejranowski
Jerzy.Nejranowski@zut.edu.pl
tel. 91 449 46 55
pok. 264
obrazek

dr inż. Katarzyna Zwarycz - Makles
kzwarycz@zut.edu.pl
tel. 91 449 40 11
pok. 253ASYSTENCI

mgr inż. Marta Jaszewska