Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Budownictwa i Inżynierii  Środowiska

Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ciepłownictwa

al. Piastów 50, 70-311 Szczecin
 tel. 91 449 46 09
kowic@zut.edu.pl