Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Ogrzewnictwa Wentylacji i Ciepłownictwa

al. Piastów 50
70-311 Szczecin

tel. 91 449 46 09
kowic@zut.edu.pl