INTERREG VA Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska

Pracownicy Katedry Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ciepłownictwa z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie podjęli współpracę ze szkołami z naszego regionu w ramach projektu Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 


Energia + Technologia = Szkoła + Zawód - Technologie energii odnawialnej w szkołach dla wykwalifikowanych pracowników przyszłości


dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).


W projekcie uczestniczą:


  • Zespół Szkół Budownanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie,
  • Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie,
  • Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie,
  • Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Józefa w Szczecinie,
  • Liceum Ogólnokształcące nr V w Szczecinie,
  • Liceum Ogólnokształcące nr IX w Szczecinie,
  • Liceum Ogólnokształcące nr XIV w Szczecinie,
  • Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie,

a także kilka szkół średnich z regionu Maklemburgii - Pomorza Przedniego.


Głównym celem projektu jest wdrażanie treści związanych z systemami energetyki odnawialnej do programu nauczania w szkołach ponadpodstawowych i tym samym motywowanie uczniów do podejmowania kariery w zawodach technicznych STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).


Działania realizowane w ramach projektu mają na celu opracowanie metod oraz treści dydaktycznych dotyczących systemów energii odnawialnej, które będą mogły być wykorzystane w szkołach ponadpodstawowych na zajęciach z geografii, fizyki, biologii, chemii, przedmiotów zawodowych związanych z OZE, a także języka niemieckiego. Zostanie przygotowany specjalny zestaw dydaktyczny dotyczący systemów energetyki odnawialnej zawierający materiały dydaktyczne, animacje do nauczania bardziej złożonych kontekstów technicznych, modele 3D i materiały umożliwiające przeprowadzanie ciekawych eksperymentów. Na specjalnie przygotowanej stronie internetowej uczniowie znajdą między innymi ciekawe informacje dotyczące problematyki OZE, skorzystają z kalkulatorów emisji CO2, pozwalających na obliczenie swojego śladu węglowego, a także poznają przykłady dobrych praktyk z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii.


Współpraca uczelni ze szkołami w ramach tego projektu pozwoli na stworzenie szerokiej transgranicznej sieci edukacyjnej w Polsce i w Niemczech, wymianę doświadczeń, a także na nawiązanie trwałych kontaktów i stworzenie wspólnej przestrzeni edukacyjnej dla naszych uczniów i nauczycieli.


 obrazek