INTERREG VA Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 01.09.2020-30.06.2022

INT 205 Energia + Technologia = Szkoła + Zawód – Technologie energii odnawialnej w szkołach – dla wykwalifikowanych pracowników przyszłości


Opis Projektu:

  • Program (źródło finansowania): Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska
  • Lider Projektu: Hochschule Stralsund Institut fur Regenerative EnergieSysteme - IRES
  • Tematyka projektu: Zagadnienia dotyczące odnawialnych źródeł energii w edukacji z uwzględnieniem aktywizacji młodzieży w zakresie nauk przyrodniczych i inżynieryjnych
  • Czas trwania projektu: wrzesień 2020 – czerwiec 2022

 
Główne przesłanie projektu:
Edukacja transgraniczna, rozszerzenie wspólnej oferty kształcenia ogólnego zawodowego, a także aktywizacja młodzieży w zakresie tzw. przedmiotów STEM (nauki przyrodnicze, technologia, nauki inżynieryjne i matematyka) oraz zawodów związanych z  naukami przyrodniczymi i inżynieryjnymi w zakresie technologii energii odnawialnej.

Celem szczegółowym projektu jest stworzenie sieci edukacyjnej STEM pomiędzy instytucjami na różnych szczeblach edukacji w Polsce i w Niemczech, a także opracowanie wspólnej strategii włączania zagadnień technicznych związanych z systemami energii odnawialnych do przedmiotów szkolnych oraz programów nauczania w szkołach średnich celem stosowania nowych metod praktycznych i wzbudzania zainteresowania kwestiami technicznymi.

Rezultatem podjętych działań będzie opracowanie wspólnej koncepcji nauczania w zakresie systemów energii odnawialnej oraz przygotowanie kompletów materiałów dydaktycznych, wspomagających nauczanie o alternatywnych źródłach energii.

Partnerzy:
Hochschule Stralsund Institut fur Regenerative EnergieSysteme – IRES - partner wiodący, Handsestadt Stralsund Amt fur Schule und Sport, Wirtschaftsakademie Nord gGmbH Medien- & Informatikschule, Fundacja Kreator Wiedzy, Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie (ZUT).